Изберете страница

с. Ген.Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 13:00 часа.

с. Вълчек

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф80 – частично спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Протопопинци

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф80 – частично спиране  водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Плешивец

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф80 – частично спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.