с. Динковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Макреш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 14:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 14:00 часа.

Skip to content