Изберете страница

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ ЕООД уведомява своите потребители, живущи на следните адреси:

ул. „Алеко Константинов“

ул. „Алеко Константинов“ 3 вх. А и вх. Б

ул. „Алеко Константинов“ 4 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „Алеко Константинов“ 6

ул. „Алеко Константинов“ 18 вх. А и вх. Б

ул. „Ал. Константинов“ 14 вх. А и вх. Б

ул. „Ан. Страшимиров“

ул. „Ан. Страшимиров“ 2

ул. „Ан. Страшимиров“ 5

ул. „Ан Страшимиров“ 10

ул. „Ан. Страшимиров“ 8

ул. „Ан. Страшимиров“ 8А

ул. „Баба Вида“

ул. „Баба Вида“ 7 и 7А

ул. „Баба Вида“ 5 вх. А и вх. Б

ул. „Баба Вида“ 1 вх. А и вх. Б

ул. „Баба Вида“ 17

ул. „Баба Вида“ 13 вх. А и вх. Б

ул. „Баба Вида“ 25

ул. „Баба Вида“ 9 вх. А и вх. Б

ул. „Бдин“ 20 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „Бдин“ 50

ул. „Бдин“ 58

 ул. „Бдин“ 60

ул. „Бдин“ 52

ул. „Бдин“ 54

ул. „Бдин“ 56

ул. „Бдин“ 12

ул. „Бдин“ 18

ул. „Бдин“ 14 вх. А и вх. Б

ул. „Бдин“

ул. „Генерал Нечаев“ 1 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „Гладстон“

ул. „Гладстон“ 14

ул. „Гладстон“ 16 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „Гладстон“ 18

ул. „Гладстон“ 21 вх. А и вх. Б

ул. „Гладстон“ 23

ул. „Гладстон“ 27 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „Гладстон“ 29

ул. „Иван Срацимир“

ул. „Иван Срацимир“ 6

ул. „Иван Срацимир“ 4

ул. „Иван Срацимир“ 2

ул. „Иван Срацимир“ 7

ул. „Княз Борис I“

ул. „Княз Борис I“ 1 и 2

ул. „Княз Борис I“ 11 вх. А и вх. Б

ул. „Княз Борис I“ 13 вх. А и вх. Б

ул. „Княз Борис I“ 19 вх. А и вх. Б

ул. „Княз Борис I“ 21 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „Княз Борис I“ 23 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „Княз Борис I“ 28 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „Княз Борис I“ 24 вх. А и вх. Б

ул. „Княз Борис I“ 26

ул. „Княз Борис I“ 30

ул. „Пазвантоглу“

ул. „Пазвантоглу“ 11

ул. „Пазвантоглу“ 8

ул. „Пазвантоглу“ 12

ул. „Пазвантоглу“ 4

ул. „Пазвантоглу“ 19

ул. „Паша Петко“ 2

ул. „Паша Петко“ 7

ул. „Райна Княгиня“ 8

ул. „Райна Княгиня“ 9 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „Райна Княгиня“ 6 вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, вх. Е и вх. Ж

ул. „Сан Стефано“

ул. „Сан Стефано“ 8 вх. А и вх. Б

ул. „Сан Стефано“ 3

ул. „Стефан Караджа“

ул. „Стефан Караджа“ 1

ул. „Стефан Караджа“ 16

ул. „Стефан Караджа“ 31

ул. „Стефан Караджа“ 33

ул. „Скобелев“

ул. „Скобелев“ 2

ул. „Тополовец“

ул. „Тополовец“ 1 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „Тополовец“ 2 вх. А и вх. Б

ул. „Тополовец“ 10 вх. А и вх. Б

ул. „Трайчо Китанчев“ 2 вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д

ул. „Хаджи Димитър“

ул. „Хаджи Димитър“ 23 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „Хаджи Димитър“ 21 вх. А и вх. Б

ул. „Хаджи Димитър“ 24А

ул. „Хаджи Димитър“ 24

ул. „Хаджи Димитър“ 26

ул. „Хаджи Димитър“ 22

ул. „Хаджи Димитър“ 15

ул. „6-ти септември“

ул. „6-ти септември“ 3 вх. А, вх. Б и вх. В

ул. „6-ти септември“ 17

ул. „19-ти февруари“

ул. „Пуйо Войвода“

че след 15.09.2023 година няма инкасатор, който да отчита водомерите.

За да се гарантира точност на потребената вода, потребителите могат да декларират данните  за  показанието  на водомера в имота си на гише „Информация“ в сградата на ул. „Широка“ 18, във  формата за самоотчет на интернет страницата, на e-mail адрес gl. inspector@vik-vidin.com или на телефон 094/60 10 99