с.Макреш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф250 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 по ул.“Цар Асен I“ – спиране водоподаването по част от ул.“Княз Борис I“ и района между Кръстата казарма и Баба Вида до 17:00 часа.

Skip to content