с.Салаш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с.Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

Skip to content