с.Гъмзово

Отстраняване аварии на уличени водопроводи Ф80 и Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с.Салаш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

Skip to content