гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф100 по ул.“Митрополит Кирил“ – спиране водоподаването по улицата и района между ул.“Княз Дондуков“ и ул.“Екзарх Йосиф I“ и ул.“В.Левски“ до 18:00 часа.

с. Раяновци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с.Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

Skip to content