с. Капитановци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 13:00 часа.

с. Гъмзово

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране водоподаването за кв. „Видбол“ до 14:00 часа.

Skip to content