с. Кутово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 12:00 часа.

гр. Брегово

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф150 – частично спиране водоподаването до 14:00 часа.

с. Извор

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

Skip to content