с.Черно поле

Поради авария на довеждащ водопровод до НР Черно поле е прекъснато водоподаването за с.Черно поле до отстраняване на аварията от ВиК ООД – Монтана.

гр. Белоградчик

Поради извършване на строително-монтажна дейност по „Реконструкция на уличен водопровод“ ще бъде спряно водоподаването по ул.“Христо Ботев“ от 8:30 часа до 16:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за Висока зона от 10:00  до 14:00 часа.

с.Киреево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

Skip to content