гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за Ниска зона от 15:00 до 19:00 часа.

гр. Белоградчик

Поради извършване на строително-монтажна дейност по „Реконструкция на уличен водопровод“ ще бъде спряно водоподаването по ул.“Христо Ботев“ от 8:30 часа до 16:00 часа.

Skip to content