с. Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф200 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 13:00 часа.

гр. Белоградчик

Поради извършване на строително-монтажна дейност по „Реконструкция на уличен водопровод“ ще бъде спряно водоподаването по ул.“Христо Ботев“ от 8:30 часа до 16:00 часа.

с. Септемврийци

Отстраняване на авария на довеждащ водопровод Ф90 – частично нарушаване на водоподаването за селото до 18:00 часа.

Skip to content