гр. Белоградчик

Поради извършване на строително-монтажна дейност по „Реконструкция на уличен водопровод“ ще бъде спряно водоподаването по ул.“Христо Ботев“ от 8:30 часа до 16:00 часа.

с. Медовница        

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото  до 14:00 часа.

Skip to content