гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф125 – спиране водоподаването за кв.“Акджания“ и Кумбаир до 19:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране водоподаването по ул.“Д-р Бърни Бончев“ до 14:00 часа.

с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

гр. Белоградчик

Поради извършване на строително-монтажна дейност по „Реконструкция на уличен водопровод“ ще бъде спряно водоподаването по ул.“Христо Ботев“ от 8:30 часа до 16:00 часа.

Skip to content