гр. Белоградчик

Поради извършване на строително-монтажна дейност по „Реконструкция на уличен водопровод“ ще бъде спряно водоподаването по ул.“Христо Ботев“, ул.“Кирил и Методий“, ул.“Иван Вазов“, ул.“Антон Страшимиров“ и ул.“Ведерник“ от 8:30 часа до 16:00 часа.

с. Крачимир          

Поради изместване на довеждащ водопровод за с.Крачимир ще бъде спиряно водоподаването за селото до 15:00 часа.

Skip to content