ОП №6/2017 – Доставка на течни горива

Възложител В и К Видин ЕООД

Досие на обществена поръчка 6 / 2017 г.

 

Дата на публикация

 

22.05.2017 г.

 

Решение за откриване на ОП

 

Решение

 

Наименование

 

Доставка на течни горива чрез зареждане на бензиноколонка

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

00974- 2017 – 0004- Решение

 

Контакти за доп. информация

 

094/ 601071

 

Статус

 

Отворена

 

Правен ред на възлагане

 

Чл.138, ал.1 ЗОП – Договаряне без предварителна покана за участие

 

Дата на публикуване 04.07.2017г

 

Договори

 

Връзка с АОП

 

Информация за сключен договор