Отстраняване на аварии

04.08.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф150 – спиране водоподаването за ж.к. „Панония“ до 13:00 часа.

с. Динковица

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф125 и Ф80 – спиране водоподаването за селото до 13:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Висока зона до 12:00 часа.

с. Цар Петрово

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф16 – спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.

с.Тополовец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с.Киреево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Вълчек

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.