Отстраняване на аварии

07.08.2017 г.

с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 11:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването по ул.“Беляева“ от 09:30 до 14:00 часа.

с. Лагошевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 17:00 часа.

с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 17:00 часа.

с. Мали Дреновец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за Висока зона от 14:00 до 17:00 часа.

с. Цар Петрово

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с.Старопатица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.