Отстраняване на аварии

08.08.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването по ул.“Яворов“, ул.“Горазд“ и к-с “Съединение“ от 09:30 до 14:00 часа.

с. Ярловица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 14:00 часа.

с. Въртоп

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

с. Срацимир

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

гара Срацимир

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за гарата от 10:00 до 16:00 часа.

с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 16:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 – спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.

гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за гарата до 15:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 16:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 и Ф150 – спиране на водоподаването за Висока зона от 10:00 до 15:00 часа.