Отстраняване на аварии

09.08.2017 г.

с. Цар Петрово

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Извор

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Вълчек

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.