Отстраняване на аварии

11.08.2017 г.

с. Скомля

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Лагошевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за центърана града до 13:00 часа.

гр. Грамада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за града от 10:00 до 13:00 часа.

с. Слана Бара

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.