Отстраняване на аварии

28.08.2017 г.

с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от09:30 до 11:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за ниска зона за селото от 11:00 до 13:00 часа.

с. Въртоп

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от09:30 до 12:00 часа.

с. Водна

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от10:00 до 14:00 часа.

с. Бояново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране водоподаването за селото от 10:00 до 17:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Мали Дреновец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.

с. Гъмзово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.