Отстраняване на аварии

29.08.2017 г.

с.Антимово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 12:00 часа.

с. Търговище

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Яньовец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.