Отстраняване на аварии

30.08.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на СК – спиране на водоподаването в к-с „Химик“ бл.7 до 11:30 часа.

Отстраняване на авария  СК – спиране на водоподаването бл. “Малина” до 12:30 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за Ниска зона на селото до 13:00 часа.

 гр. Грамада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването до 13:00 часа

с. Ярловица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Септемврийци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – частично спиране на водоподаването за Висока зона до 14:00 часа.

с. Киряево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 и Ф100 – спиране  водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Раяновци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.