Отстраняване на аварии

31.08.2017 г.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за висока зона на селото от 09:30 до 13:00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Чичил

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Цар Петрово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 15:00 часа.

с. Полетковци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.