Отстраняване на аварии

04.09.2017 г.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за града от 09:30 до 14:00 часа.

с. Чифлик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 12:00 часа.

с. Шипот

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 и Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Делейна

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.