Отстраняване на аварии

07.09.2017 г.

гр. Брегово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването до 15:00 часа.

с. Търняне

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 и СК – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.

с.Цар Петрово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с.Тополовец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с.Търговище

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.