Отстраняване на аварии

08.09.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария в кв. „Панония“– спиране на водоподаването за квартала от 09:00 до 14:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 и Ф60 – спиране на водоподаването за града от 10:00 до 15:00 часа.

с. Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.

 с.Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.