Отстраняване на аварии

11.09.2017 г.

гр. Брегово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – частично спиране на водоподаването от 10:00 до 15:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

с.Ивановци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 15:00 часа.

с.Цар Петрово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 13:00 до 17:00 часа.