Отстраняване на аварии

12.09.2017 г.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 12:00 до 15:00 часа.

с.Жеглица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 14:00 часа.

с.Арчар

Спиране на водоподаването за селото до утре 13.09.2017г., поради ремонт на ПС „Добри дол“ от ВиК „Монтана“.