Отстраняване на аварии

21.09.2017 г.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80– спиране на водоподаването за Висока зона от 10:00 до 12:00 часа.

с. Старопатица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

с. Полетковци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за висока зона на града от 10:00 до 14:00 часа.

с. Цар Петрово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото  до 16:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

с. Раковица

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 15:00 часа.