Отстраняване на аварии

12.10.2017 г.

с.Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф250 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

гр. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за Висока зонаот 10:00 до 12:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60  – спиране на водоподаването за Висока зона  до 13:00 часа.

с. Ивановци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Държаница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 17:00 часа.

с. Куделин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 16:00 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за града от 09:00 до 14:00 часа.

 с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф200 – спиране на водоподаването за селото от 12:00 до 17:00 часа.

с. Каниц

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.