Отстраняване на аварии

07.12.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 по ул.“Х.Димитър“ – спиране на водоподаването за част от кв.“Калето“ до 12:00 часа.

с. Гайтанци

Отстраняване авария на главен водопровод Ф110 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Търняне

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Ниска зона до 14:00 часа.