Отстраняване на аварии

11.01.2018 г.

гр.  Видин

Отстраняване авария на  уличен водопровод Ф125  – спиране на водоподаването за блокове „Лебед“, „Космос“ и Гагарин“ от 10:00 до 13:00 часа.

с. Цар Петрово

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 и Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.