Отстраняване на аварии

13.02.2018 г.

гр.  Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за “Ел Би Булгарикум” ЕАД от  13:00 до 17:00 часа.

с. Градец

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф125 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.