Отстраняване на аварии

16.04.2018 г.

с. Динковица

Отстраняване на авария на главен и уличен водопровод Ф250 и Ф80 – спиране на водоподаването за с.Динковица до 16:00 часа и за Висока зона на с.Градец от 10:00 до 14:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Висока зона на селото от 10:00 до 14:00 часа.

гр. Брегово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – частично спиране на водоподаването за града до 13:00 часа.

с. Синаговци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.