Отстраняване на аварии

16.05.2018 г.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Капитановци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.