гр.Брегово

 

Във връзка с покачването на водите на р.Тимок, “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин, уведомява населението на гр.Брегово, че питейната вода в града е годна за пиене и отговоря на стандартите за питейна вода. Направените физико-химични анализи на водата от РЗИ-Видин и „ВиК“ ЕООД – Видин показват, че няма отклонение от нормите.

 

Поради технически съображения, с оглед предотвратяване на късо съединение и възможно причиняване на човешки и материални щети е изключено ел. захранването на помпена станция „Брегово 3“. Вода за гр.Брегово се подава от помпена станция „Брегово 1“, която е в състояние напълно да задоволи нуждите на града с питейна вода.

Протокол РЗИ Видин

Протокол РЗИ Видин

Протокол лаборатория ВиК Видин от помпената станция

Протокол лаборатория ВиК Видин от частен дом

Протокол лаборатория ВиК Видин от частен дом