Отстраняване на аварии

13.06.2018 г.

с. Бела Рада

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Ниска зона на селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Акакциево

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.