Отстраняване на аварии

11.07.2018 г.

гр.  Видин

Отстраняване на авария в кв.“Крум Бъчваров“ – спиране на водоподаването по ул.“Райко Жинзифов“ и ул.“Марин Дринов“ до 12:00 часа.

с. Капитановци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.