Без водоподаване днес

10.08.2018 г.

с. Делейна

Отстраняване авария на главен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 18:00 часа.

Гара Срацимир

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

 с. Коста Перчево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Гюргич

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф90 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.