Без водоподаване

14.09.2018 г.

с. Ген.Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Търняне

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Стакевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Дъбравка

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.