Есенна дезинфекция

Г Р А Ф И К
   
за есенната дезинфекция на водоснабдителните групи на “В и К” ЕООД – Видин за 2018 г.

                      
   
I.РАЙОН ВИДИН  
   
1. Група СЛАНОТРЪН – ВИДИН     
ПС Сланотрън- КР-1,2,3,4 13.10.2018
ПС Видин – Кос ШК – 1,2,3,4,5 и ВК Видин-Кос 13.10.2018
2. ХИДРОФОРИ – ВИДИН 13,14.10.2018
3. Група БУКОВЕЦ            
ПС Буковец и НР Буковец 2.10.2018
4. Група БЯЛА РАДА-ПЕШАКОВО-Г.МАРИНОВО-ДРУЖБА   
ПС Вила пчела и НР Бела Рада 9.10.2018
НР Бела рада ВЗ и НЗ 9.10.2018
НР Пешаково и НР Дружба 10.10.2018
5. Група ГРАДЕЦ – ДИНКОВИЦА  
НР Градец Динковица 14.10.2018
6. Група МАЙОР УЗУНОВО                                                                     
ПС Майор Узуново и НР Майор Узуново 13.10.2018
7. Група ГЪМЗОВО – ВИНАРОВО  
НР Плакудер 14.10.2018
   
II.РАЙОН БРЕГОВО  
   
1. Група ЯСЕН – ФЛОРЕНТИН  
ПС Ясен и НР Флорентин 2.10.2018
2. гр. БРЕГОВО  
ПС Брегово1, ПС Брегово 3 и ВК Брегово 3.10.2018
3. Група НОВО СЕЛО  
ПС Ново село и НР Ново село 4.10.2018
4. Група КОСОВО – РАКИТНИЦА-ДEЛЕЙНА  
ПС Косово 1 и ПС Косово 2 09,10.10.2018
НР Ракитница 10.10.2018
ИР и НР Делейна 10.10.2018
5. Група ГЪМЗОВО-ВИНАРОВО  
ИР Гъмзово и НР Гъмзово 13,14.10.2018
НР Винарово и НР Неговановци 13,14.10.2018
НР Калина и НР Тияновци 14.10.2018
6. Група ВРЪВ- КУДЕЛИН-БАЛЕЙ  
ПС Връв и НР Куделин 16.10.2018
   
III.РАЙОН ДУНАВЦИ  
   
1. Група ДУНАВЦИ – ТЪРНЯНЕ  
ПС Дунавци и НР Дунавци 2.10.2018
2. Група ИВАНОВЦИ  
ПС Ивановци и НР Ивановци 3.10.2018
3. Група ВОДНА – БОЖУРИЦА  
ПС Водна 1 и НР Божурица 4.10.2018
4. Група ГРАМАДА   
ПС Срацимир и НР Грамада -Тошевци 10.10.2018
ПС Водна 2 10.10.2018
ПС Бояново и НР Грамада 11.10.2018
5. Група ТОШЕВЦИ  
ПС Тошевци и НР Тошевци 3.10.2018
6. Група ДОБРИ ДОЛ -АРЧАР-СЕПТЕМВРИЙЦИ  
НР Арчар 16.10.2018
НР Септемврийци 17.10.2018
7. Група СИНАГОВЦИ  
ПС Синаговци и НР Синаговци 9.10.2018
8. Група  МИЛЧИНА ЛЪКА  
ПС Милчина лъка и НР Милчина лъка 16.10.2018
9. Група ЯРЛОВИЦА   
НР Ярловица 10.10.2018
10. Група БРАНКОВЦИ  
ПС Бранковци и НР Бранковци 16.10.2018
11. Група ВЪРТОП – ГАЙТАНЦИ  
ПС Въртоп и НР Въртоп 11.10.2018
12. Група СРАЦИМИР   
НР Срацимир 18.10.2018
13. Група ДЪРЖАНИЦА  
ПС Държаница и НР Държаница 4.10.2018
14. Група БОТЕВО- СИМЕОНОВО  
ПС Ботево и НР Ботево-Симеоново 24.10.2018
15. Група МЕДЕШЕВЦИ  
ПС Медешевци и НР Медешевци 3.10.2018
16. Група ЖЕГЛИЦА   
ПС Жеглица и НР Жеглица 23.10.2018
   
IV.РАЙОН КУЛА  
   
1. Група  КУЛА  
ПС Войница 2 и НР Войница 9.10.2018
НР Чичил, НР Цар Петрово и НР Тополовец 9,10.10.2018
ПС Кула 4, ВК Кула  10,11.10.2018
ВК Бойница и НР Старопатица 11.10.2018
2.Група РАБРОВО – КАНИЦ  
ПС Раброво и ВК Раброво 4.10.2018
3. Група ПОЛЕТКОВЦИ  
НР Полетковци 3.10.2018
4. Група КОСТА ПЕРЧЕВО  
ПС Мехмеда и НР Коста Перчево 2.10.2018
5. Група ДОЛНИ БОШНЯК  
ПС Долни Бошняк и НР Долни Бошняк 16.10.2018
6. Група КАЛЕНИК  
ПС Каленик и НР Каленик 24.10.2018
7. Група КИРЯЕВО  
ПС Киряево и НР Киряево 11.10.2018
8.Група ШИШЕНЦИ  
ПС Шишенци и ВК Шишенци 17.10.2018
9. Група ПЕРИЛОВЕЦ  
ПС Периловец и НР Периловец 18.10.2018
10. Група БОРИЛОВЕЦ  
ПС Бориловец и НР Бориловец 23.10.2018
   
V.РАЙОН ДИМОВО  
   
1. Група БЕЛА – ИЗВОР – М.ДРЕНОВЕЦ  
ПС Бела, НР Дълго поле и НР Костичовци 16,17.10.2018
НР Извор, НР Лагошевци и ВК Владиченци 17,18.10.2018
2. Група БЕЛА-КЛАДОРУБ   
ИР Бела и НР Кладоруб 18.10.2018
3. Група БЕЛА – ГРАНИТОВО  
ПС Гранитово, НР Гранитово 18.10.2018
4. Група БЕЛА- ДИМОВО-МАКРЕШ  
ПС Димово 1, НР Димово и НР Острокапци 16,17.10.2018
ПС Макреш, НР Макреш и НР Вълчек 17,18.10.2018
5. Група РАБИША – РАЯНОВЦИ -ТОЛОВИЦА   
ПС Рабиша, НР Рабиша ИР Магура  3.10.2018
НР Толовица и НР Раяновци 4.10.2018
6. Група РАКОВИЦА – ПОДГОРЕ  
РВ раковица, НР Раковица и НР Подгоре 23,24.10.2018
ПС Раковица и НР Раковица2 23.10.2018
7. Група ШИШМАНОВО   
ПС Шишманово и НР Шишманово 11.10.2018
   
 VI.РАЙОН БЕЛОГРАДЧИК  
   
1. Група ЧУПРЕНЕ – БЕЛОГРАДЧИК  
РВ Чупрене, РВ Репляна, НРЧупрене, НР Върбово 09,10.10.2018
НР Белоградчик, НР Пролазница и НР Чифлик 10,11.10.2018
2. Група ЧУПРЕНЕ – ДОЛНИ ЛОМ  
НР Репляна, НР Долни Лом и НР Средогрив 10,11.10.2018
3. Група СТАКЕВЦИ-БЕЛОГРАДЧИК-ВЕЩИЦА  
РВ Стакевци, НР Крачимир, НР Дъбравка и НР Граничак 11,12.10.2018
НР Струин дол, НР Вещица, ПС Вещица и НР Ошане 11,12.10.2018
4. Група ПРАУЖДА  
НР Праужда 3.10.2018
5. Група САЛАШ  
НР Салаш 4.10.2018
6. Група ВЪРБА  
ПС Върба и НР Върба 18.10.2018
7. Група СТАКЕВЦИ   
НР Стакевци 16.10.2018
8. Група ГОРНИ ЛОМ  
РВ Горни лом и НР Горни лом 17.10.2018
   
VII.РАЙОН РУЖИНЦИ  
   
1. Група ТЪРГОВИЩЕ – ГАРА ОРЕШЕЦ -РУЖИНЦИ  
ПС Търговище, НР Търговище, НР Протопопинци НР Боровица 09,10.10.2018
НР Фалковец, НР Върбовчец, НР Гара Орешец1и2, НР Ружинци 09,10.10.2018
НР Гара Орешец 3 11.10.2018
2. Група РУЖИНЦИ – ПЛЕШИВЕЦ  
ПС Ружинци и НР Плешивец 12.10.2018
3. Група ДРАЖИНЦИ – БЕЛО ПОЛЕ   
ПС Дражинци и НР Дражинци 16.10.2018
4. Група ЧУПРЕНЕ – ДОЛНИ ЛОМ  
НР Гюргич 10.10.2018
5. Група БЕЛОТИНЦИ-ЧЕРНО ПОЛЕ  
НР Черно поле 17.10.2018
6. Група ДРЕНОВЕЦ-ТОПОЛОВЕЦ    
ПС Дреновец и НР Дреновец 18.10.2018
   
   
     ЗАБЕЛЕЖКА:  
“В и К” ЕООД – Видин предупреждават, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да е годна за питейни нужди.