Изберете страница

Досие на обществена поръчка 10 / 2018 г.

 

Дата на публикация

 

16.10.2018 г.

 

Наименование

 

Доставка на аварийни скоби

 

Решение за откриване на ОП

 

Решение

 

Обявление на ОП

 

Обявление

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

00974- 2018 – 0003– Решение и Обявление

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци

 

Контакти за доп. информация

 

094/ 601071

 

 

Статус

 

Отворена

 

Дата на публикация / създаване

 

16.10.2018 г.

 

 

Дата на публикация 15.11.2018г

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

 

Правен ред на възлагане

 

Чл.178 ЗОП – Публично състезание

 

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка

 

Предмет на обществената поръчка

 

Доставка на аварийни скоби

 

Срок за получаване на оферти

 

09.11.2018г. 17ч.

 

Прогнозна стойност на поръчката

 

70 000 лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

12.11.2018 г. от 09:30 ч. в Административна сграда

 

Дата на публикация 03.12.2018г

 

Протоколи

 

Дата на публикация 03.12.2018г

 

Окончателен протокол

 

Дата на публикация 03.12.2018г

 

Решение за избор на изпълнител

 

Дата на публикация 28.01.2019г

 

Договор и приложения

 

Дата на публикация 28.01.2019г

 

Информация за сключени договори