Без водоподаване

11.10.2018 г.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод ф100 – спиране на водоподаването за кв.“Видбол“ и Центъра до 16:00 часа.

с. Новоселци и с. Слана бара

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селата от 10:00 до 12:00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

гр. Грамада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването до 12:00 часа.