Отстраняване на аварии

08.11.2018 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването за Акджамия до 11:00 часа.

гр. Дунавци

Подмяна на уличен водопровод  Ф100 и отстраняване авария на главен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за града до 17:00 часа.