Отстраняване на аварии

05.12.2018 г.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Ниска зона на селото от 10:00 до 13:00 часа.