Отстраняване на аварии

02.01.2019 г.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 16:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.