Отстраняване на аварии

03.01.2019 г.

с. Синаговци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 17:00 часа.