Отстраняване на аварии

04.01.2019 г.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Синаговци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 17:00 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за Ниска зона до 13:00 часа.